ג'ירפה - עיצוב סביבת למידה - ג'ירפה עיצובים - 70 שנה ס

70 שנה למדינה